Asiakkuudenhallinta on tärkeää myös graafiselle suunnittelijalle

Graafiselle suunnittelijalle, kuten kaikille yrittäjille, asiakassuhteiden ylläpitäminen on liiketoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Laadukkaaseen asiakassuhdetyöhön kuuluu asiakasmarkkinointi ja asiakassuhteen aktiivinen ylläpitäminen erilaisilla tavoilla. Laadukas asiakassuhde on huomattavasti helpompaa ylläpitää ja vähemmän aikaa vievää, kun käytössä on hyvä asiakkuudenhallintaohjelmisto. Graafisen alan yrittäjällä on usein hyvin monenlaisia asiakkaita. Suurin osa asiakkaista ovat erilaisia yrityksiä, mutta mukaan mahtuu myös julkisen sektorin niin kuin kolmannenkin sektorin organisaatioita. Asiakkaina on lehtiä, mainos- ja media-alan toimijoita sekä nykyään entistä enemmän nettibloggareita ja muita nettijulkaisuja. Potentiaalisina asiakkaina graafikolle ovat kaikki yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot.

Asiakassuhdetyössä korostuu ihmisläheisyys. Graafisen suunnittelijan työssä tarvitaankin myös ihmissuhdetaitoja. Asiakkaan ja yrittäjän välille tulee muodostua luottamuksellinen suhde, jonka perusteella voidaan luottaa siihen, että sovitut asiat hoidetaan ajallaan ja laadukkaasti. Kaikista tärkein asia asiakassuhdetyössä on yrittäjän halu ja motivaatio panostaa asiakkaisiin ja mieluummin ylittää asiakkaan odotukset kuin vain täyttää ne. Nykypäivänä kilpailu asiakkaista on kovaa. Tuotteet ja palvelut on hinnoiteltu yleensä niin, että niissä ei ole suuria eroja. Asiakkaat tekevätkin valinnan monesti tunteen perusteella. Asiakkuustyö ei kuitenkaan pääty siihen, kun asiakkuussuhde muodostuu. Itseasiassa tuolloin varsinainen asiakkuudenhallinta vasta alkaa.

Seuraavaksi kerromme asiakkuudenhallintaohjelmistosta yhtenä tärkeänä graafisen suunnittelijan työvälineenä. Asiakkuudenhallintaa varten on kehitetty erilaisia asiakkuudenhallinta ohjelmistoja, joita voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin sopiviksi. Asiakkuudenhallinnasta käytetään usein lyhennettä CRM. Lyhenne tulee sanoista Customer Relationship Management (suom. asiakkuudenhallinta). CRM-ohjelmisto on välttämätön kaikille yrityksille, joilla on paljon asiakassuhteita ja erittäin tarpeellinen muillekin yrityksille. Laadukas CRM-ohjelmisto perustuu asiakasrekisteriin, josta on edelleen linkitetty aktiviteetit ja tarkemmat asiakastiedot, ja se muistuttaa tärkeistä deadlineista asiakassuhteeseen liittyen ja niin edelleen.

Asiakkuudenhallinta on keskeinen osa liiketoimintaa

Liiketoiminnassa asiakas on keskiössä, koska asiakas tuo leivän pöytään. Asiakkaan suora etu yritykselle on rahan kilahtaminen kassaan. Välillinen hyöty on kuitenkin yhtä tärkeää. Kiitollinen asiakas tuo yritykselle monenlaista hyötyä, joka näkyy taloudellisena hyötynä yleensä jo lyhyessä ajassa. Esimerkkinä tällaisesta hyödystä voidaan mainita arvostelut sosiaalisessa mediassa. Positiivinen näkyvyys somessa on nykyään kullanarvoista yrittäjälle. Sama toki myös toisinpäin, koska negatiivinen somejulkisuus voi olla tuhoisaa. Sekä hyvät että huonot asiakaskokemukset saavat sosiaalisen median aikakaudella paljon laajempaa näkyvyyttä kuin koskaan aikaisemmin.

Asiakassuhdetyössä hyvä nyrkkisääntö on se, että olemassaolevien asiakassuhteiden säilyttäminen tulee edullisemmaksi kuin uusien hankkiminen. Asiakkuudesta tulee lisäarvoa kuitenkin vasta, kun asiakas on tyytyväinen palveluusi ja tilaa palvelua uudestaan itselleen tai suosittelee muille. Asiakkuustyö on kokonaisvaltaista asiakkaan huomioimista ja asiakkaalle tarpeellisen lisämyynnin tekemistä. Asiakkaan rahastuksella ei päästä pitkälle.

Asiakkuudenhallinta hoituu parhaiten digitaalisesti

Tänä päivänä on selvää, että asiakkuudenhallinta hoidetaan digitaalisesti. Asiakkuudenhallintaan käytettävissä ohjelmistoissa on kuitenkin suuria eroja. Laadukkaalta asiakkuudenhallintaohjelmistolta voidaan odottaa ainakin seuraavia ominaisuuksia: asiakkaan ja asiakkaaseen liittyen aktiviteettien näkyminen helposti kokonaisnäkymässä, kaikkien asiakirjojen löytyminen nopeasti samasta paikasta, asiakaspalvelu tikettijärjestelmän avulla. Hyvin tärkeä ominaisuus on myös se, että CRM-järjestelmä mahdollistaa tarkennetun sähköpostimarkkinoinnin ja kampanjat. Tärkeää on, että pystyt yhden ohjelmiston avulla hallitsemaan kaikkea asiakastyötä. Laadukas CRM-ohjelmisto myös kerää tärkeää asiakasdataa, jonka avulla voit parantaa liiketoimintaasi jatkuvasti.

Kaikkia toimintoja asiakashallinnassa ei voida automatisoida, eikä se ole tarkoituskaan. Henkilökohtainen asiakastyö on kaiken keskiössä. Laadukas CRM-ohjelmisto kuitenkin mahdollistaa laadukkaan ja tuloksellisen asiakastyön avustamalla sinua kaikessa, minkä voi automatisoida. Et ole enää oman muistisi varassa tai sinun ei tarvitse kaivaa asiakastietoja tietokoneesi tiedostoista, vaan tarvittavat tiedot ja muu informaatio ovat saatavilla välittömästi yhdestä ohjelmistosta.