Millaiset ovat hyvät verkkosivut?

Yhä useampi asiakas aloittaa yrityksen verkkosivuihin tutustumalla, kun on ostamassa tuotetta tai palvelua netissä. Tai vieläkin tarkemmin: tutustumalla usean eri toimijan verkkosivuihin vertaillessaan tuotetta. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että verkkosivut toteuttavat niille asetetun tehtävän eli esittelevät tuotetta ja yritystä…

Graafisen suunnittelun käsitteistöä ja välineistöä

Tällä sivustolla tulen käsittelemään tarkemmin graafisen suunnittelun käsitteitä ja joitakin siinä käytettäviä välineitä. Tulen käymään läpi sellaisia termejä kuin typografia ja heraldiikkaa. Tulen keskustelemaan valokuvauksen käytöstä graafisessa suunnittelussa. Esittelen myös joitakin graafisessa suunnittelussa käytettäviä ohjelmistoja. Suomessakin graafisen suunnittelun piirissä monet…

Typografian merkitys graafisessa suunnittelussa

Yksi tärkeä graafisen suunnittelun osa-alue on typografia. Typografia viittaa tekstin ja kirjainten asetteluun, ja sen tavoitteena on parantaa viestin perillemenoa. Typografia on kaikkialla esillä, mutta sanana typografia ei varmasti ole kaikille lukijoille tuttu. Typografia on laaja käsite, mutta siihen kuuluu…

Kuvankäsittelyohjelmat ja graafinen suunnittelu

Nykyään valokuvauksessa keskeisessä osassa on kuvankäsittely. Myös graafiset suunnittelijat käyttävät yhtä tai useampaa kuvankäsittelyohjelmaa. Suosittuja ovat Adoben kuvankäsittelyohjelmistot, Photoshop ja Lightroom. Myös ranskalainen DxO on suosittu kuvankäsittelyohjelma. Maksullisten kuvankäsittelyohjelmien lisäksi on olemassa useita ilmaisohjelmia, esimerkiksi canva, corel draw graphics ja…

Vektorigrafiikan käyttö ja sen hyödyllisyys

Kuvankäsittelyn lisäksi graafisessa suunnittelussa käytetään paljon vektorigrafiikkaa. Tietokonegrafiikka voidaan jakaa pääsääntöisesti kahteen ryhmään: pikseligrafiikkaan ja vektorigrafiikkaan. Vektorigrafiikaksi kutsutaan sellaista tietokonegrafiikkaa, joka perustuu koordinaatistoon sidottuihin objekteihin. Vektorigrafiikan kuva muodostuu viivoista, täytöistä ja niiden väreistä. Esimerkiksi tietokoneavusteisessa suunnittelussa (CAD) vektorigrafiikan käyttö on…

Valokuvaus ja graafinen suunnittelu

Valokuvaus on hyödyllinen taito useassa eri työssä. Monen graafisen suunnittelijan työhön olennaisena osana kuuluu valokuvaus. Valokuvauksen opinnot kuuluvat myös usein keskeisenä osana graafisen suunnittelun opintoja“. Valokuvauksen osaaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä graafisen suunnittelijan työssä, mutta varsin yleistä se on. Jotkut…

Mitä on heraldiikka?

Yksi graafisessa suunnittelussa käytetyistä käsitteistä on heraldiikka. Se on kuitenkin yksi suunnittelun erikoisala, ja harva työskentelee sen parissa. Käyn läpi tässä lyhyessä kirjoituksessa mitä heraldiikalla tarkoitetaan. Mitä heraldiikka on? Heraldiikka on yleiskäsite, joka sisältää kaikki jollain tavalla vaakunoihin ja vaakunamaisesti…