Graafisen suunnittelijan työvälineet

Graafisen suunnittelijan on osattava viestittää eri asioita pelkästään kuvien avulla. Kuvien tulisi kertoa haluttu viesti mahdollisimman yksinkertaisesti ja siten, että jokainen katsoja ymmärtää sen. Mitään ei siis saa jättää epäselväksi, sillä silloin graafinen suunnittelija on epäonnistunut työssään. Graafinen suunnittelu onkin vaativa ala, jossa täytyy tietää paljon monesta eri asiasta. Monet yritykset käyttävät graafista suunnittelijaa edistämään mainontaa ja markkinointia. Mainonnan ja markkinoinnin suunnittelun lisäksi graafisen suunnittelijan on hallittava sähköiseen markkinointiin liittyvät työkalut ja sähköisen markkinoinnin suunnittelu. Myös pakkausten, logojen ja yrityksen yleisilmeen suunnittelu kuuluvat graafisen suunnittelijan osaamisalueeseen. Tänä päivänä työskentely vaatii siis huomattavasti enemmän kuin vaikka vuosikymmen sitten.

Graafisen suunnittelijan työ lähtee siitä, että hän alkaa ideoimaan ja visualisoi ideat paperille. Paperia käytetään alkuvaiheessa, koska siten luonnoksia on helpompi muokata nopeasti. Graafisen suunnittelijan tulee ymmärtää, mitä asiakas työltä haluaa. Yleensä jo ensimmäinen paperille piirretty luonnos näytetään asiakkaalle, joka saa antaa kommentteja työstä.

Graafisen suunnittelijan tulee myös osata käyttää erilaisia digitaalisia suunnittelutyökaluja, jotka on asennettu esimerkiksi Macbook pro -tietokoneelle. Vähintään Photoshopin ja Illustratorin hallitseminen on välttämätöntä graafisen suunnittelijan työssä. Mitä enemmän tietotekniikka on hallussa, sitä helpompaa työskenteleminen on. Myös typografian tunteminen on tärkeää, sillä kirjoitetulla tekstilläkin on väliä.

Tunne alan sanasto

Graafisen suunnittelun puolella käytetään paljon alaan kuuluvaa erikoissanastoa. Onkin tärkeää, että jokainen graafinen suunnittelija osaa sanaston. Tämä on välttämättömyys, jotta työt asiakkaiden kanssa hoituvat hyvin ja mutkattomasti. Sanasto liittyy niin itse suunnittelemiseen ja sen vaiheisiin kuin käytettäviin työvälineisiin. Esimerkiksi kuvien kanssa käytetään tiettyä sanastoa. Graafinen suunnittelija voi ottaa itse kuvat kohteisiinsa tai käyttää valmiiden kuvapankkien kuvia. Kuvapankkien kohdalla on syytä osata etsiä sopivat kuvat haun avulla.