Hyvän verkkosivuston luominen

Verkkosivusto osana tiedottamista

Nykyaikana lähes jokaisen yrityksen on hankittava verkkosivut, jotta yritys voisi tulla tunnetuksi. Aluksi on luotava hyvä domain, joka on helppo muistaa. Domaineja myydään Suomessa esim. webhotellien tarjoajien kautta, josta saa tarpeen mukaan erilaisia palvelupaketteja, kuten webhotellin, sähköpostin, kotisivukoneen ja verkkokauppaohjelmiston.

Kun yrittäjä lähtee ostamaan itselleen domainin tuottajalta palveluita, tulee hänen tarkistaa, millaisia ehtoja ja palveluja liittyy hänen ostamaansa palveluihin. Hänen kannattaa hankkia ammattilaisen tekemät yrityksen kotisivut, jotka tuovat lisäarvoa hänen yritykseensä. Verkkosivujen tulee näkyä pöytätietokoneissa, kannettavissa tietokoneissa, tableteissa ja matkapuhelimissa, joissa on Internet.

Verkkosivuston ulkonäkö osana markkinointia

Verkkosivuston tulee olla heti ensi silmäyksellä kiinnostava, huomiota herättävä ja antaa vastaus lukijalle, löytääkö hän etsimänsä asian verkkosivustosta. Kuvien ja tekstien tulee olla kiinnostavasti aseteltuja ja antaa yrityksestä tai kirjoittajasta ammattimainen kuva. Tekstin tulee selkeästi esittää, mitä palvelua tai hyödykettä tarjotaan, vai onko sivusto enemmänkin harrastesivusto, joka johtaa kaupallisiin ratkaisuihin. Oikein valittu typografia auttaa mielikuvien luomisessa. Hyvä verkkosivusto on osa myynninedistämistä, englanniksi “sales promotion”. Verkkosivuston myynninedistäminen auttaa palvelun loppukäyttäjää saamaan parhaimman hyödyn hankinnastaan, ja verkkosivun ylläpitäjä saa siten tuloja, arvostusta ja jatkuvuutta toiminnalleen.

Kuvankäsittely osana suhdetoimintaa

Kun luodaan verkkosivuja, niihin liitetään yleensä aiheeseen ja toimintaan liittyviä kuvia. Kuvien tulee olla korkealaatuisia eikä epämääräisiä. Kuvien avulla lukijan mielenkiinto herää ja yleensä hyvien kuvien avulla lukijalle tulee selkeä käsitys verkkosivujen luojan ammattitaidosta ja palveluista. Photoshop on yleisimpiä kuvankäsittelyohjelmia, ja muitakin ohjelmia on saatavissa. Kuvankäsittelyohjelmiin voi saada koulutusta myös lyhytkursseina esim. kansalaisopistoissa.

Laadukkaat valokuvat ovat siis tärkeä osa nettisivuja ja markkinointimateriaaleja, ja niiden ottamisessa voi hyödyntää ammattivalokuvaajaa tai käyttää verkosta ostettuja valmiita kuvia. Valokuvia voi tietenkin ottaa myös itse, jos siihen riittää taitoa, ja esim. kamera- ja valokuvaustarvikkeita voi ostaa verkkokaupasta kaikenkokoisia valokuva-albumeja www.bganordic.fi. Oikeat työskentelyvälineet yhdistettynä Internetiin nopeuttavat asiakkaiden hankinnassa ja tulojen muodostamisessa sekä asiakkaiden säilyttämisessä.

Verkkosivuihin voi liittää myös gif-kuvia, jotka liikkuvat tai ovat erikoistehosteilla tehostetut. Verkkosivuihin voi upottaa lyhyitä videoklippejä, joissa voi esitellä verkkosivujen tarjontaa lyhyesti. Jotkut ihmiset ovat lukijoita, toiset ihastuvat visuaalisiin asioihin ja toiset tarvitsevat kinesteettistä eli esineellistä havaintoa ennen kuin kiinnostuvat jostakin asiasta. Tällöin kinesteettinen asiakas nauttii vaikka posterin lataamisesta ja tulostamisesta. Vaikka asiakas ei tietäisi mitään graafisesta suunnittelusta, hän paremmin huomaa kuvan, joka on oikein suunniteltu.

Hyvästä suhdetoiminnasta asiakkaalle tulee mielikuva, joka on pohjana päätöksille. Vaikka suhdetoiminta ei pyri suoranaiseen liiketoimintavoittoon, se on kuin portti, joka auetessaan asiakkaalle kutsuvasti houkuttelee asiakkaan sisälle tutustumaan. Hyvin laadittu verkkosivusto on sellainen kanava, josta tulee joko hyvä tai huono tunne. Kun tunne on miellyttävä ja harmoninen, asiakas palaa mielellään sivustolle uudelleen. Huonosta tunteesta tulee sellainen olo, että ei halua enää kauemmin tuhlata aikaansa. Joskus nuoret kiinnostuvat myös radikaalisti suunnitelluista verkkosivustoista. Tällöin sivustojen tarjonta on tarkoitettu rajatulle ryhmälle eikä laajalle yleisölle.

Oman näköiset verkkosivut

Jokainen yrittäjä tarvitsee oman näköisensä verkkosivuston, joka ei saa olla kopio toisista sivustoista, saati epämääräisiä ja sekavan näköisiä. Verkkosivuston luojan “sormenjälki” ja ajattelutapa asioista selviävät sivuston kautta lukijalle. Lukija voi niiden avulla muodostaa mielikuvan, onko yrittäjä arjen ahertaja vai luova taiteilija. Jos lukija etsii vain vastausta kysymykseensä, sivustojen ei tarvitse olla kovin taiteelllisia. Riittää, että on selkeät tekstit ja kuvat sekä helposti selattavat sivut ja linkit. Mutta jos lukijan tarkoituksena on saada visuaalinen elämys, on panostettava enemmän sivujen ulkonäköön, grafiikkaan ja mielikuviin.