Graafinen suunnittelu työnä

Graafisen suunnittelun tuloksia näkyy nykyään kaikkialla. Harva tulee kuitenkaan ajatelleeksi, miten keskeinen graafisen suunnittelijan ammatista on digitalisoituneessa maailmassa tullut. Tässä artikkelissa kerromme graafisesta suunnittelusta työnä. Kerromme myös, missä alaa voi opiskella, ja millaiset alan tulevaisuudennäkymät alalla ovat.

Mitä graafinen suunnittelu on?

Graafisesta suunnittelusta käytetään myös nimeä visuaalinen suunnittelu, ja se tarkoittaa ulkoasun suunnittelua. Ulkoasun suunnittelu auttaa katsojaa ja lukijaa tulkitsemaan viestiä halutulla tavalla. Graafista viestintää hyödynnetään kaikessa kuvallisessa viestinnässä, esimerkiksi mainonnassa, painotuotteissa, sähköisissä julkaisuissa, elokuvissa ja animaatioissa, kuin myös kylteissä, merkeissä ja opasteissa. Graafista suunnittelua näkyy siis kaikkialla niin paljon, että emme välttämättä osaa edes kiinnittää huomiota asiaan.

Graafisella suunnittelulla on tiettyjä tavoitteita, joista tärkein on tietenkin halutun viestin välittäminen. Tämä tehdään tietynlaisia elementtejä käyttämällä ja järjestämällä niitä hierarkisesti, lisäämällä informatiivisuutta ja tuomalla lisäarvoa kuvakielen avulla. Käytettyjä elementtejä graafisessa suunnittelussa ovat ennenkaikkea värit ja symbolit, teksti, typografia, muodot, kuvat, materiaalit, ja toisinaan myös liike.

Tässä työssä toimiminen edellyttää visuaalisten suhteiden ymmärrystä, luovaa ongelmanratkaisukykyä, sekä tiettyjen työvälineiden riittävän hyvää hallintaa. Graafisen suunnittelijan työtehtäviin voi kuulua myös kuvittamista ja valokuvaamista. Työssä käytetään nykyään paljon tekniikkaa ja erilaisia ohjelmistoja, joiden perinpohjainen tunteminen vie aikaa. Teknologian ansiosta graafisen suunnittelun kohteena voivat nykyään olla vaikkapa piilolinssit, joiden markkinoinnin valmistaja voi personoida käyttäjien maun mukaisesti.

Graafikon työtehtävät ja nimikkeet

Graafinen suunnittelija on vain eräs alan ammattinimikkeistä, sillä alan asiantuntijat voivat työskennellä myös muulla tavoin nimetyissä työtehtävissä. Taittaja ei ole varsinaisesti graafinen suunnittelija, sillä hänen tehtävänään on asetella annettu materiaali painettavaan muotoon. Lähellä graafisen suunnittelijan nimikettä on sen sijaan Art Director, AD, taiteellinen johtaja, jonka työnkuva sisältää pelkän suunnittelun lisäksi myös kaupallista ajattelukykyä ja suunnittelutyötä.

Kuvittaja keskittyy yleensä kuvitusten tekemiseen, kun taas visuaalinen suunnittelija tai verkkosuunnittelija keskittyvät sähköisen median käyttöliittymiin. Yleensä netissä työskentelevät visuaaliset suunnittelijat ovat monitaitajia ja ymmärtävät monenlaisia julkaisuympäristöjä.

Graafista suunnittelua voi opiskella ammattikorkeakoulussa, jolloin valmistuvan ammattinimike on medianomi (AMK). Myös taideyliopistot tarjoavat graafikon ammattiin valmistavaa opetusta. Monet alalla työskentelevät tekevät töitä freelancereina, mikä on tyypillistä humanistisille ja taidealoille.

Työ käytännössä

Käytännössä graafisen suunnittelijan työ tarkoittaa usein tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, ja asiakkaan toiveiden toteuttamista. Yleensä tavoitteena on saada aikaan joko painotuote tai sähköisen median tuote.

Prosessi alkaa toimeksiannolla, jossa määritellään tuotteelle asetetut toiveet ja tavoitteet. Toimeksiannossa määritellään muun muassa kohderyhmä, tuotteen tavoitteet ja tarkoitus, tuotteen laajuus, formaatti eli muoto, värien käyttö, budjetti ja aikataulu, sekä mahdolliset laatuun liittyvät tavoitteet. Jos tekstiosat käännätetään ulkopuolisella toimijalla, on tästä oltava tieto toimeksiannossa.

Kun toimeksianto on valmis, voidaan koota työryhmä, jonka jäsenenä graafinen suunnittelija toimii. Ensimmäiseksi selvitetään työnjako, jonka jälkeen voidaan tehdä arvio aikataulusta. Aikataulussa on jätettävä riittävästi esimerkiksi painatukseen, sikäli kuin kyseessä on painotuote. Kun aikataulu ja kustannusarvio on hyväksytty, graafinen suunnittelija ryhtyy töihin annettujen ohjeiden mukaisesti ja suunnittele työn visuaalisen ilmeen.

Toimeksiannossa on yleensä määritelty, halutaanko tuotteen ulkoasusta useampia erilaisia versioita. Asiakas valitsee tai hyväksyy luonnoksen, ja siihen tehdään mahdollisia visuaalisia tai tekstikorjauksia. Viimeisen hyväksymisen jälkeen työ toimitetaan esim. painoon tai sähköisiin medioihin.