Millaiset ovat hyvät verkkosivut?

Yhä useampi asiakas aloittaa yrityksen verkkosivuihin tutustumalla, kun on ostamassa tuotetta tai palvelua netissä. Tai vieläkin tarkemmin: tutustumalla usean eri toimijan verkkosivuihin vertaillessaan tuotetta. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että verkkosivut toteuttavat niille asetetun tehtävän eli esittelevät tuotetta ja yritystä asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla ja auttavat yritystä sekä tuotetta erottumaan positiivisesti kilpailijoista. Kun ihmisten käyttäytymistä netissä on tutkittu, yksi merkittävä havainto on kärsivällisyyden puute: Verkkosivua vilkaistaan nopeasti, ja varsinkin jos sisältö tai viesti ei heti aukene, henkilö hyppää jo seuraavan sivun eli kilpailijan sivustolle. Pohditaanpa seuraavassa hieman, minkälaisia asioita yrityksen sitten pitäisi verkkosivuillaan esittää.

Selkeys tuo kauppaa!

Jos yritysten kotisivut eivät aina vastaa asiakkaiden odotuksia, niin mistä kenkä sitten puristaa? Yksi suurimmista syistä lienee edelleen se, että sivuston rakenne on liian epäselvä, sivusto ei toimi älypuhelimen pienellä näytöllä tai sivustolta ei löydy riittävän helposti tietoja siitä, minkä ongelman yritys ratkaisee ja miten yritykseen otetaan yhteyttä. Sivulle tullut henkilö ei yleensä ole aiemmin perehtynyt yrityksen toimintaan tai sen tuotteisiin. Ensivaikutelman tulisi siis olla riittävän helppo ja antaa selkeä yleiskuva jo muutamassa sekunnissa. Siksi sivusto kannattaa yleensä rakentaa ‘sipulinkuori’ -tyyppiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö voi ‘sukeltaa’ omasta halustaan syvemmälle sivuston rakenteeseen kohdassa, jossa hän lisätietoa haluaa. Tässä siis puhutaan navigoinnin helppoudesta. Sivustolla surffaavan henkilön pitää ymmärtää koko ajan, missä kohtaa sivustoa hän liikkuu, mistä päästään takaisin sivun alkuun ja miten esimerkiksi yrityksen yhteystiedot löydetään.

Tuotteen tarina selkeästi esille

Sivuston rakenteen ollessa selkeä ollaan jo aika pitkällä, mutta loppujen lopuksi sivuilla oleva sisältökin määrittää, miten sivulle tullut henkilö mieltää päässään yrityksen ja sen tuotteet. Koska netissä tietoa etsivä ihminen on kärsimätön, sivuston pitää toteuttaa seuraavat kriteerit: tekstien pitää olla lyhyitä ja ytimekkäitä, mutta samalla vaikkapa yrityksen kilpailuvaltit selkeästi esille tuovia. Yrityksien onkin panostettava sisältöjen suunnitteluun ja pohdittava tarkasti: Miksi asiakas haluaa ostaa juuri minulta eikä kilpailijaltani? Kun nämä asiat saadaan esitettyä havainnollisesti tekstin, kuvien ja videoiden avulla yrityksen sivuilla, sivusto alkaa tukea yrityksen markkinointia halutulla tavalla. Verkkosivujen rooli tänä päivänä on kiistämätön, ja useita yrityksiä tutkiessa tällä saralla tekemistä riittää. Jos et usko, niin vilkaisepa vaikka tutkimustuloksia täällä: yrittäjät voisivat varsin pienillä teoilla parantaa oman yrityksensä tulosta voimakkaasti!