Vektorigrafiikan käyttö ja sen hyödyllisyys

Kuvankäsittelyn lisäksi graafisessa suunnittelussa käytetään paljon vektorigrafiikkaa. Tietokonegrafiikka voidaan jakaa pääsääntöisesti kahteen ryhmään: pikseligrafiikkaan ja vektorigrafiikkaan. Vektorigrafiikaksi kutsutaan sellaista tietokonegrafiikkaa, joka perustuu koordinaatistoon sidottuihin objekteihin. Vektorigrafiikan kuva muodostuu viivoista, täytöistä ja niiden väreistä. Esimerkiksi tietokoneavusteisessa suunnittelussa (CAD) vektorigrafiikan käyttö on yleistä. Vaikka vektorigrafiikka ei sovellu sellaisenaan digitaalisiin kuviin, on näitä mahdollista myös yhdistellä.

Vektorigrafiikan piirtämiseen sopivia ohjelmia on useita. Ehkä tunnetuin on Adobe Illustrator. Muita ohjelmia ovat esimerkiksi Corel Draw ja Inkscape. Ilmainen vektorigrafiikkaohjelma on esimerkiksi vectr

Mitä etuja vektorigrafiikan käytöstä on?

Vektorigrafiikan laatu pysyy hyvänä, suurennettiinpa sitä miten paljon tahansa. Vektorigrafiikalla on yksinkertaista määrittää piirrosten tarkka koko. Myöskin sen etuna bittikarttagrafiikkaan on sen viemä pieni tallennustila. Vektorigrafiikka on erityisesti hyvä valinta mainoksiin, teknisiin piirroksiin ja karttoihin.

Vektorigrafiikan opettelu voi tuntua monelle hankalalta, mutta esimerkiksi youtubessa on olemassa runsaasti hyviä videoita kuinka päästä alkuun esimerkiksi Adobe Illustratorin käytössä. Nykyään myös monissa kouluissa opiskellaan vektorigrafiikka, ja esimerkiksi monet kansalaisopistot tarjoavat Adobe Illustratorin opetusta. Monelle graafiselle suunnittelijalle vektorigrafiikkaohjelmat ovat bittigrafiikkaohjelmia hyödyllisempiä, ja monissa alan oppilaitoksissa tarjotaankin vektorigrafiikan opetusta varsin laajasti