Valokuvaus ja graafinen suunnittelu

Valokuvaus on hyödyllinen taito useassa eri työssä. Monen graafisen suunnittelijan työhön olennaisena osana kuuluu valokuvaus. Valokuvauksen opinnot kuuluvat myös usein keskeisenä osana graafisen suunnittelun opintoja“.

Valokuvauksen osaaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä graafisen suunnittelijan työssä, mutta varsin yleistä se on. Jotkut graafiset suunnittelijat saattavat tehdä yhteistyötä valokuvaajien kanssa, tai he esimerkiksi ostavat käyttämänsä kuvat kuvapankista. Jo pieni googlehaku graafisten suunnittelijoiden kotisivuille kertoo sen, että heillä on usein myös osaamista valokuvauksesta.

Valokuvauksen taidoista on usein graafiselle suunnittelijalle paljon hyötyä. Esimerkiksi yritysten toimeksiannoissa ongelmaksi voi usein muodostua se, että heidän omat kuvansa yrityksestään ovat varsin huonolaatuisia, eikä niitä välttämättä voi käyttää nettisivuilla. Graafisen suunnittelijan voi myös olla vaikea hyödyntää yrityksen ehdottamia kuvia, jos ne eivät vastaa suunnittelijan omaa ideaa kotisivuista ja niiden sisällöstä.

Hyvän kuvausmateriaalin hankkiminen voi kuitenkin olla erittäin kallista, eikä kaikilla graafisilla suunnittelijoilla ole mahdollisuutta kalliin kuvauskaluston hankintaan.Kaikilla kuvaavilla graafisilla suunnittelijoilla ei kuitenkaan ole kallista kuvauskalustoa käytössään, pajon on myös kiinni kuvaajan taidoista. Viime vuosikymmeninä yksi suurimmista muutoksista valokuvauksessa on ollut siirtyminen digikuvaukseen. Jotkut valokuvaajat kuvaavat edelleen filmille, mutta heitä on nykyään varsin vähän. Graafisessa suunnittelussa valokuvaus on siis erittäin tärkeässä roolissa, joten usein on erittäin hyvä mikäli tätä työtä tekevällä on myös valokuvaajan taitoja.