Mitä on heraldiikka?

Yksi graafisessa suunnittelussa käytetyistä käsitteistä on heraldiikka. Se on kuitenkin yksi suunnittelun erikoisala, ja harva työskentelee sen parissa. Käyn läpi tässä lyhyessä kirjoituksessa mitä heraldiikalla tarkoitetaan.

Mitä heraldiikka on?

Heraldiikka on yleiskäsite, joka sisältää kaikki jollain tavalla vaakunoihin ja vaakunamaisesti käytettyihin tunnuksiin ja merkkeihin liittyvät seikat olivatpa nämä sitten käytäntöä, säännöstöä tai tutkimusta. Heraldiikassa ollaan myös kiinnostuneita lipuista. Heraldiikan lisäksi on olemassa tarkempia käsitteitä, kuten esimerkiksi vaakunataide, -tiede, tai -oppi. Heraldisen tunnuksen tulisi olla selkeä yksinkertainen.

Heraldiikan historia

Heraldiikan historian katsotaan ajoittuneen keskiajalle, jolloin ritareilla oli vaakunat tunnuksinaan kilvissään. Nykymuotoisen heraldiikan katsotaan alkaneen noin 1150-luvulla. Heraldiset tunnukset olivat tärkeitä, koska se auttaa tunnistamaan omat joukot vihollisjoukoista. myös tunnuksissa käytettävien symboleiden, kuten eläimien, tarkoitus oli pelottaa vastustajia. Nimenä heraldiikkaa tulee ranskan kielestä airuetta tarkoittavasta sanasta herault.

Vaikka vaakunoiden historia ulottuu noin tuhannen vuoden päähän, ne eivät ole jääneet historiaan nykyäänkään. Monissa yhteyksissä vaakunat ovat edelleen erittäin tärkeässä roolissa.

Heraldiikkaa nykyään

Heraldiikka on yhä näkyvässä osassa yhteiskunnassa, vaikka vaakunoita pidetäänkin myös konservatiivisena ja jonkinlaisena jäänteenä menneisyydestä. Esimerkiksi henkilökohtaisia tai suvun vaakunoita voidaan pitään tietynlaisena elitistisenä tarpeena erottautua muista. Suomessa on kuitenkin melkein 2000 henkilö- porvaris- ja sukuseuravaakunaa. Tunnetuimpia monelle ovat kuntien ja valtioiden vaakunat. Myös ykstiyishenkilöt, esimerkiksi suvut voivat luoda oman vaakunan. Suomen Heraldinen Seura ylläpitää rekisteriä porvarisvaakunoista. Suomessa kuka tahansa voi hankkia oman vaakunan.

Vaakunoiden käyttö

Heraldiikassa on erittäin tarkat säännöt. Heraldiikan säännöt periytyvät keskiajan taistelukentiltä. Sääntöjä on muun muassa siitä millainen vaakunan tulisi olla ja missä niitä voi käyttää” Vaakunassa käytetään yleensä kahta väriä, kolme väriä on mahdollista, mutta neljä on jo liikaa. Värien tulisi olla heraldisia värejä. Vaakunan ei myöskään tulisi olla alisteisessa asemassa, eli sille ei tulisi istua ja kävellä sen päältä.